Automatyczny magazyn pustych beczek

Charakterystyka

  • Magazynowanie beczek zarówno plastikowych jak i stalowych,
  • Załadunek oraz rozładunek metodą FIFO,
  • W pełni automatyczne procesy załadunku i rozładunku,
  • Redukcja czasu i kosztów pracy,
  • Możliwość transferu beczek do kilku linii rozlewczych.